Felkészülés az informatika ágazati vizsgára

A 10. évfolyam végén a technikumi nappali képzésben folyó ágazati alapképzés az ágazati alapismereti vizsgával zárul, amely egy-egy ágazati munkavégzéshez szükséges alapvető szakmai ismereteket és kompetenciákat méri. Ha a tanuló sikeres vizsgát tesz, jogosult a következő évfolyamba lépni. Az alapvizsga teljesítését az osztályfőnök rögzíti az év végén kiállított bizonyítványban. A tanulók nem juthatnak magasabb évfolyamra, ha nem teljesítik a vizsgán elérhető összpontszám legalább 40 % -át. 

Felkészülés az informatika ágazati vizsgára részletei…