Felkészülés az informatika ágazati vizsgára

A 10. évfolyam végén a technikumi nappali képzésben folyó ágazati alapképzés az ágazati alapismereti vizsgával zárul, amely egy-egy ágazati munkavégzéshez szükséges alapvető szakmai ismereteket és kompetenciákat méri. Ha a tanuló sikeres vizsgát tesz, jogosult a következő évfolyamba lépni. Az alapvizsga teljesítését az osztályfőnök rögzíti az év végén kiállított bizonyítványban. A tanulók nem juthatnak magasabb évfolyamra, ha nem teljesítik a vizsgán elérhető összpontszám legalább 40 % -át. 

A vizsga két fő részből tevődik össze: 

  • írásbeli, interaktív vizsga
  • gyakorlati vizsga

Az írásbeli vizsga 15 db számítógépen megoldható interaktív kérdésből áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok. A vizsga sikerességéhez legalább 40% -ot kell elérni.

A gyakorlati vizsgarészt minden intézmény a kkk alapján állítja össze. A gyakorlati vizsga nem ugyanazon napon kerül megírásra, mint az írásbeli teszt. A három feladatrészre összesen 180 perc áll rendelkezésre, amelyet a tanuló szabad oszthat be magának.

Pontozás: összesen 120 pontot lehet szerezni, ebből a részfeladatok mindegyike 40-40-40 pontos
Sikeres teljesítési határ: a vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A gyakorlati vizsga 3 vizsgarésze: 

1. Weboldalak kódolása: HTML, CSS, Reszponzivitás, amely megoldható Bootstrap-al

2. Programozás feladatrész:

Informatika ágazati vizsga példafeladatok:

@daroczizsolt #python #ágazati #vizsga #informatika ♬ eredeti hang – daróczizsolt

@daroczizsolt #python #informatika #programozás #ágazati #2rész ♬ eredeti hang – daróczizsolt

@daroczizsolt Python programozás. Informatika szak ágazati vizsga. #python #programozás #informatika #programming #infotanár ♬ eredeti hang – daróczizsolt

3. Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása feladatrész

Amennyiben szeretnél velem felkészülni a 10. évfolyam végén lévő ágazati vizsgára, akkor garantálni tudom neked, hogy

  • Az informatika oktatás során kiemelt figyelmet fordítok a Python programozási nyelv alapos megismerésére, hogy sikeresen vedd az akadályokat.
  • A tananyag összeállítása során figyelembe veszem az ágazati vizsga követelményeit, és a tananyagot ennek megfelelően építem fel.
  • Az oktatás során megmutatom a diákoknak, hogyan lehet hatékonyan használni a Python nyelvet, hogy az ágazati vizsgán is sikeresen tudjanak teljesíteni.
  • A tanulók számára elérhetővé teszek különböző forrásokat és online tananyagokat, amelyek segítségével tovább tudják fejleszteni a Python programozási ismereteiket.
  • Az év végére minden diák olyan alapos tudással rendelkezik majd a Python programozási nyelvről, amely lehetővé teszi számukra, hogy magabiztosan vegyenek részt az ágazati vizsgán és sikeresen teljesítsék azt.

Az óradíjakért és elérhetőségért kattints ide.

Vélemény, hozzászólás?