Középszint, követelmények

[Következő fejezet: feladatsorok és megoldások]

Bevezetés

A digitális kultúra érettségi Magyarországon viszonylag új keletű fejlemény, amely a 21. századi információs társadalom kihívásaira és lehetőségeire való felkészülést szolgálja. A vizsga bevezetése nem csupán a technológiai ismeretekre összpontosít, hanem a digitális eszközök használatának szélesebb körű megértésére és kritikus elemzésére is ösztönöz. Az alábbiakban bemutatom a magyarországi digitális kultúra érettségit, annak bevezetését, témaköreit és követelményeit.

Az első digitális kultúra érettségi Magyarországon 2022-ben került megrendezésre. Ekkor már érvénybe lépett a 2020-as Nemzeti Alaptanterv (NAT), amely bevezette és meghatározta a digitális kultúra oktatásának irányelveit a középiskolákban, és ezzel együtt az érettségi vizsga témakörét és követelményeit is. Az első ilyen típusú érettségi lehetőséget tehát 2022-ben kapták meg a magyar diákok.

Követlemények

Középszinten – ha a vizsgázó eléri a gyakorlati vizsgarészen a 25%-ot – a vizsga csak gyakorlati vizsgarészből áll. A vizsgázónak a gyakorlati vizsgarészen 180 perc áll rendelkezésére, a gyakorlati vizsgán elérhetőpontszám 100. Ha a vizsgázó gyakorlati teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a vizsgatárgy központi vizsgakövetelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet.

A gyakorlati vizsgán az érettségizőknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja el az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is önállóan választhatja meg. A gyakorlati vizsgán internet nem használható (így a programok online súgója sem).

A középszintű gyakorlati vizsga

A feladatsor lefedi az alábbi témaköröket, időarányaiban a következőkre törekszik, és az egyes feladatokra az alábbi pontszámok kaphatók:

Feladat Témakör(ök) Idő Pontszám
Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés 45 perc 25 pont
Vizuális elemek Számítógépes grafika és képszerkesztés
Bemutatókészítés
35 perc 20 pont
Táblázatkezelés Táblázatkezelés 40 perc 25 pont
Adatbázis-kezelés Adatbázis-kezelés 30 perc 15 pont
Algoritmizálás és programozás Algoritmizálás, adatmodellezés
A programozás eszközei
30 perc 15 pont
  • Egy-egy feladat állhat egyetlen nagyobb, vagy több kisebb részfeladatból.
  • A vizuális elemek feladatban nem mindegyik témakörnek kell megjelennie.
  • A feladatsor egy része egyértelmű utalásokat tartalmaz a feladat minden részletének megoldására, ezáltal csak a feladatban szereplő fogalmak és a feladatmegoldáshoz használt eszköz ismeretét, valamint az eszköz kezelésében való jártasságot méri. Ezeket az utasításokat végrehajtva megszerezhető a pontszám legalább fele.
  • Egy feladatban maximum 30% pontarányban más témakör vagy akár több másik témakör is megjelenhet.

A gyakorlati vizsgát egy központi javítási és értékelési útmutató alapján középszinten az igazgató által felkért tanár javítja.